over breekijzer

leeg

het KunstenaarsCollectief Breekijzer

 

Bestuur

voorzitster: Margareth van Aken  
secretaris: Theo Janssen  
penningmeester: Karen van Dooren  
  Dinie Wikkerink  
  Thea Zweerink  
     

Secretariaat KC Breekijzer

Bezoekadres:   Hutteweg 32, 7071 BV Ulft

Postadres: Zuidelijke Beekweg 4, 7051 GS  Varsseveld

meer gegevens zie de contact pagina

 

Over Breekijzer

Onder staande informatie over het ontstaan van de vereniging, het doel, de activiteiten en het kunstenaarscentrum is ook als afzonderlijk document te downloaden en te printen. U vindt het via het menu bij <archief>

 

het KunstenaarsCollectief Breekijzer

is een vereniging van beroepsmatig werkende kunstenaars in de Achterhoek en Oost-Gelderland. Het collectief vertegenwoordigt kunstenaars uit diverse disciplines zoals o.a. die uit de beeldende kunsten, toegepaste vormgeving en nieuwe media.
Het ontstaan van de vereniging ligt in de revitalisering van het industriële erfgoed van de DRU fabriek in Ulft tot een nieuw cultureel centrum. De wens om daarin met een kunstenaarscentrum een actieve rol te spelen is de concrete aanleiding tot oprichting van de vereniging Kunstenaarscollectief  Breekijzer op 25 oktober 2009.   

In de preambule van de statuten is dit dan ook verwoord:

Het bewaren van cultureel erfgoed is niet louter conserveren of een cosmetische laag aanbrengen, maar vooral het levendig houden van de smeltkroes van ambachten en vormgeving zoals de DRU fabriek dat generaties al geweest is.

Essentieel in het collectieve geheugen van de DRU fabriek is het samengaan van industriële vormgeving, architectuur, constructie en kunst. Kunst is de prikkelende speler als het gaat om het levend houden van het collectieve geheugen van deze plek.

Het industriële verleden en de eigentijdse kunst en cultuur geven mede vorm aan de hedendaagse identiteit van de gemeenschap.

De vereniging stelt zich ten doel:

 

Het verenigen van beroepsmatig werkende kunstenaars in Euregio met name Oost Gelderland en de Achterhoek.
Het behartigen van hun ideële en materiële belangen bij overheid, bedrijfsleven en publiek.
Zij beoogt geen winstdoel.

 

En tracht haar doel te bereiken door:

Het in stand houden van een kunstenaarscentrum dat geïnspireerd is op de locatie en de geschiedenis van de DRU fabriek.

Het organiseren van zowel op kunstenaars als op het publiek gerichte activiteiten.

Samenwerking met personen, instellingen, organisaties en overheden welke realisering van het doel van de vereniging mede kunnen bevorderen.

Alle andere wettige middelen.

De vereniging en met name het kunstenaarscentrum is onderdeel van een samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven, onderwijs en ijzermuseum die tezamen de ontwikkeling en herbestemming van de Afbramerij tot Science-centrum  willen realiseren.
Dat met name kunstenaars hier een rol in kunnen en mogen vervullen is in Nederland vrij uniek.

Waar moet je als kunstnaar nu concreet aan denken?

Een kunstenaarscentrum is er natuurlijk in de eerste plaats voor de kunstenaars, maar is niet in eerste instantie een werkplaats. De meeste kunstenaars hebben hun eigen atelier, daarom zal er naast de op kunstenaars gerichte activiteiten een duidelijke publieksfunctie zijn. In activiteiten kun je denken aan op kunstenaars gericht:

Werkplaats met specifiek gereedschap en materiaal,

ontmoetingsplaats met sociëteitsfunctie,

Plek voor lezingen, presentaties, films e.d,

Gastatelier voor kunstenaars uit de hele wereld.

De op publiek gerichte activiteiten zijn ruimer:

Cursusaanbod voor in kunst en cultuur geïnteresseerd publiek, waarbij het werken met natuurlijke materialen zoals ijzer, steen en hout een herkenbare plaats heeft,

Galerie en informatiecentrum van de aangesloten kunstenaars,

Kunstuitleen,

Verkoop van designartikelen, cd’s, sieraden en kleine sculpturen,

Exposities door jongeren via de cursussen activiteiten samen met scholen,

Informatie en publicaties.

Dit klinkt ambitieus, maar dat willen wij ook zijn. Duidelijk is dat er eisen aan de vereniging en organisatie gesteld worden als wij dit willen realiseren.

De vereniging zal een breed samengestelde kunstenaarsgroep moeten zijn,

Het centrum  dient een duidelijk structuur en organisatie te hebben,

Er dient een open en duidelijke houding en opstelling te zijn met de externe relaties zoals de partners in het science-centrum, onderwijs, kunstopleidingen e.d.,

Er dient een stevig maatschappelijk draagvlak te zijn en een goed ontwikkelde publieksfunctie.

Er is dus werk aan de winkel.
De vereniging kent naast de leden, die beroepsmatig kunstenaar zijn, ook kunstlievende leden en donateurs. Kunstlievende leden zijn personen die op basis van hun eigen deskundigheid en betrokkenheid bij de vereniging daadwerkelijk een bijdrage willen leveren aan de realisatie van onze plannen.

zien wat onzichtbaar is datum 2008