aanmelden

leeg

Aanmelden als nieuw lid

 

De vereniging kent twee soorten leden nl. professioneel werkende kunstenaars en kunstminnende leden. Lees zonodig het informatieblad en de stauten voor uitleg.

Hieronder vindt de verschillende documenten die nodig zijn voor aanmelding.

Voor uitleg en gebruik van de verschillende documentformaten kijk op de archiefpagina.


Voor nadere uitleg kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 

Documenten voor aanmelden als lid

     
Acrobat reader aanmeldingsformulier aanvragen bij de secretaris
Acrobat reader statuten en reglement  
Acrobat reader informatieblad  

 

Secretariaatsadres

Postadres:          

Bezoekadres:       Hutteweg 32, 7071 BV Ulft.

Telefoon:            

 

 

kunst is een weg, géén doel datum 2008